ZLATEV
01 / 01
+389 74 222 457

Современа реализација на канцеларија

Боја, футуристички моменти и уникатни дизајнерски елементи се она што преовладува во ентериерот создаден од тимот на ЗЛАТЕВ.

Реализација на канцеларија која се одликува со отворен бел простор, акцентиран со мебел и детали во боја. Нејзината внатрешност е пријатна и прилагодена на работно расположение со цел да генерира креативност.

Оставено е максимален слободен простор, без да се наруши функционалната страна на кабинетот. Карактеристична одлика на овој ентериер е отсуството на непотребни детали.